4 de decembro de 2014

AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL E SOCIOECONÓMICA DA A-57


MONTE                                                                        
       DESMONTES DE ATA 61m. DE PROFUNDIDADE  =  EDIFICIO DE 17 PLANTAS
          SEPARA  PONTEVEDRA DO SEU MONTE “SERRA DA FRACHA E MONTE LOUREDA”:  ESPAZO NATURAL DE ESPARCEMENTO, LECER E PRÁCTICAS DEPORTIVAS
          SEPARA AS PARROQUIAS DO SEU MONTE COMUNAL
          ROMPE O MONTE MEDIAMBIENTAL E PAISAXÍSTICAMENTE
FAUNA E FLORA                                                       
DESTRUCIÓN DO ECOSISTEMA FORESTAL Ó CORTAR A CONTINUIDADE DA PAISAXE:
          CORTA VÍAS NATURAIS DE USO DA FAUNA LOCAL
          CORTA FLUXOS DE AUGA NATURAIS DAS QUE SE NUTRE FAUNA E FLORA
          CAMBIA CORRENTES  DE AIRE
PON EN PERIGO ESPECIES AUTÓCTONAS AMEAZADAS DE EXTINCIÓN: (RABILONGA )
HIDROLOXÍA                                                              
AS LADEIRAS DA FRACHA E MONTE LOUREDA SON RICAS EN ACUÍFEROS QUE SURTEN UN GRANDE NÚMERO DE POZOS, MINAS, REGATOS E FONTES QUE SURTEN A ZONA RURAL COLINDANTE OS CALES SE VERÁN AFECTADOS POLOS ENORMES DESMONTES QUE SUPÓN ESTA CONSTRUCCIÓN
OS RIOS PINTOS E GAFOS E OUTROS REGATOS VERANSE SERIAMENTE AFECTADOS
CULTURA E HISTORIA                                               
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓXICO

·         Camiño de Santiago
·         Camiño Real entre Pontevedra e Ribadavia
·         Vía romana XIX
·         Castro de A Farexa-Coto Loureiro
·         Mámoa  e petroglifo de A Román


PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
·         Sistema de rega tradicional

PATRIMONIO ECOLÓXICO
·         ROTURA DO ECOSISTEMA: AFECCIÓN SOBRE A HIDROLOXÍA ,  FLORA, E  FAUNA LOCAL.

ESTILO DE VIDA RURAL                                            
A  PECULIAR SITUACIÓN DOS LUGARES AFECTADOS, A CARÓN DA CAPITAL, PRODUCE UN ESPECÍFICO ESTILO DE VIDA RURURBÁN DENTRO DA XA ESPECIFICIDADE DO RURAL GALEGO
PEQUENAS EXPLOTACIÓNS: HORTA, VIÑA, GALIÑEIRO E OUTRAS PRODUCCIÓNS  DO AGRO COMPLEMENTAN A ECONOMÍA FAMILIAR
PROMOCIONANSE AS HORTAS URBANS, AS ESCAPADAS A CASAS RURAIS, O ECOLÓXICO NAS CIDADES, E QUÉRESE DESTRUIR O RURAL DE VERDADE CON MEGAINFRAESTRUCTURAS INNECESARIAS QUE SO BENEFICIAN ECONÓMICAMENTE A UNS POUCOS
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS                              
CUSTO DA OBRA:
94 MILLÓNS € + 2 MILLÓNS € EN SEGURIDADE + EXPROPIACIÓNS  = + 100 MILLÓNS € PARA UN TRAMOS DE 6,2Km. O QUE INDICA QUE PARA OS 64 Km TOTAIS DA OBRA, VAISE SUPERAR  CON CRECES OS MIL MILLÓNS €

A L T E R N A T I V A S                                                
RONDA DE PONTEVEDRA
          EN PROXECTO

AMPLIACIÓN DA PONTE DE RANDE
          EN PROXECTO

AP9 LIBRE DE PEAXE
          DEMANDA HISTÓRICA DA PROVINCIA


Ningún comentario:

Publicar un comentario